علیرضا آزادکیا

متولد دوم دی ماه ۱۳۵۹

آموختن طراحی و نقاشی نزد استاد چنگیزیان، موزه رضا عباسی از سال ۱۳۶۶ به مدت ۸ سال

آموختن موسیقی ردیف میرزاعبدالله(سنتورنوازی) نزد استادان امیر اخوت و مجید کیانی از سال ۱۳۶۸

آموختن هنر عکاسی نزد استاد حسین صیرفی، هنرمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۷۰

کسب مقام سوم جشنواره موسیقی فجر در بخش سنتورنوازی بهمن ۱۳۷۷

کسب مقام اول جشنواره موسیقی فجر( جشنواره موسیقی جوان) بهمن ۱۳۷۸

عضو اصلی انجمن عکاسان ایران

عضو اصلی انجمن عکاسان میراث فرهنگی

عضو اصلی کلوپ عکس فوکوس تیم( FTPC )

عضو فدراسیون جهانی هنر عکاسی، فرانسه( FIAP )

برگزاری ۸ نمایشگاه انفرادی و ۴۹ نمایشگاه گروهی عکس از سال ۸۳ تا کنون

کارشناس مهندسی تکنولوژی نساجی

کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی

کارشناس ارشد مدیریت صنایع نساجی

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی